23.03.2016 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД_2015г.

 


 

31.03.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Протокол от 31.03.2015г. за класиране на допуснатите кандидати за длъжност "системен администратор"

 

Протокол от 31.03.2015г. от проведено събеседване с допуснатите кандидати за длъжност "системен администратор"

 


 

27.03.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Протокол от 23.03.2015 г. - правила за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати за заемане на длъжността "системен администратор" 

 


 

  

23.03.2015 г.

 АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

търси да назначи 

  

Съдебен служител на длъжност "чистач"

 


 

12.03.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ "СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР"

 

 


 

 

10.03.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

 ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД_2014г.

 


 

13.02.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Протокол за класиране на допуснатите кандидати за заемане на длъжността "Главен специалист по управление и стопанисване на съдебно имущество"

 

Протокол от проведено събеседване с допуснатите кандидати за заемане на длъжността "Главен специалист по управление и стопанисване на съдебно имущество"

 


  

04.02.2015 г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

Заповед за обяване за конкурс за заемане на длъжността "системен администратор"

 


  

29.01.2015 г.

 

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ДОПУСКАНЕ В КОНКУРС  

ЗА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО"

 


  

23.01.2015 г.

 

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС 

ЗА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО"

 


  

17.12.2014г.

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

обявява конкурс за следните длъжности:


Съдебен служител на длъжност „Главен специалист по управление и стопанисване на съдебно имущество“

 

Съдебен служител на длъжност „Работник, поддръжка сгради“

 


  

 05.06.2014г. 

Уважаеми потребители,

В периода 27.04.2014г. – 29.05.2014г. достъпът до електронната страница на Апелативен специализиран наказателен съд бе ограничен поради технически причини, независещи от съда.

Необходимо бе страницата да бъде изграден наново, а информацията в нея да бъде поетапно възстановена.

Молим да ни извините за причиненото неудобство!